Koronavirus: Važne informacije!

U borbi protiv koronavirusa je Savez odredio dalekosežne mjere, kih se moramo i u Gradišću točno pridržati.

Ostanite Doma!

Socijalne kontakte moramo ograničiti na najmanje moguću mjeru. U momentu postoji samo malo razlogov, kada smimo napustiti dom – iznimke od zabrane stupanja na javna mjesta su:

  • Poslovanje u okviru zvanja, pri čemu se od pojedinih suradnic i suradnikov moramo pridržati udaljenosti od jednoga metra, ako se riziko infekcije ne more minimirati odgovarajućimi obrambenimi mjerami.
  • Obavljanja, ka su potribna da bi zadovoljili osnovna potribovanja svakodnevnice (npr. kupovanje hrane, put do patike ili bankomata; posjet doktoru, medicinsko liječenje, terapije, opskrbljenje životinj). Pri tom se moramo pridržati udaljenosti od jednoga metra od drugih ljudi. Kod kupovanja se mora nositi maska, ka seže prik ust.
  • Skrb i pružanje pomoći ljudem, kim je potribna pripomoć.
  • Da bi se išlo na zrak (npr. šetati ili bižati) – a to samo sam/sama ili s ljudi, s kimi se živi u istom domaćinstvu, ili pak s domaćimi životinjami.

Važno: Kod iznimkov se morate pridržati udaljenosti od najmanje jednoga metra od svih drugih ljudi! To pravilo valja i kad ste u javni prometni sredstvi ili u supermarketi!

Daljnje aktualne informacije: www.gesundheitsministerium.at

Hitni telefonski broji

Kod općenitih pitanj na temu koronavirusa se obratite na hitni telefonski broj u vezi koronavirusa kod AGES-a: 0800 555 621

Samo onda, ako imate konkretne simptome, (vrućica, kašalj, manjkanje sape, poteškoće kod odsapanja) ostanite doma i nazovite, prosim, zdravstveni broj 1450, kade ćete doznati kako tribate dalje postupiti (dijagnostično razjašnjenje).

Važni hitni broji Zemlje Gradišće

Novosti uz temu Koronavirus u Gradišću